Vì sao Công ty TNHH SX TM DV TRẺ EM VIỆT đề cập NHÀ LIÊN HOÀN MINI < 50m vuông?

  •  Lý do:

+ Chi phí giá thành rẻ

+ Diện tích nhỏ, thuận lợi cho mọi mặt bằng

+ Có thể dùng kết hợp kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, trà sữa, nhà sách, trường mầm non mẩu giáo, bé gia đình tư nhân…

+ Các khu vui chơi trẻ em ở khu vực nông thôn, vùng quê cần đầu tư chi phí thấp thì có thể dùng.

  • Mô hình cụ thể giới thiệu khách hàng như sau:

Size: rộng 3.75 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xanh lá, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 2.5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xanh dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc:dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: nhà liên hoàn rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: tím, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 2.5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.1 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: tím, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.1 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.1 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7.5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.1 m * dài 6 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: nhà liên hoàn rộng 7 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 2.5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 6.1 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 12 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 10 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 10 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, tím (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 6.1 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7.3 m * dài 10 m * cao 4.2 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc:  vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 2.5 m * dài 15 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.5 m * dài 7 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.5 m * dài 7 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 11 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 10 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, cam (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, tím (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 4 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8.5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 7 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 6.1 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 2.5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: tím, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7.3 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.1 m * dài 11 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7.3 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 11 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7.3 m * dài 11 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 8 m * dài 15 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá, xám (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7.3 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 15 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: nhà liên hoàn rộng 7 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: nhà liên hoàn rộng 7.3 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 11 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: màu lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 10 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 8 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 10 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, đỏ (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3,75 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 15 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 2.5 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

 

Size: rộng 2.5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6.1 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 9 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 8 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 10 m * dài 15 m * cao 4.2 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá, cam (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 15 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 6 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 7 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, đỏ (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 6 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: trắng, hồng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 8 m * dài 7 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 15 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: đỏ, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 7 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: xám, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 8 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá, tím, đỏ, cam (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 6 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 9 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 14 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 14 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 8 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3 m * dài 6 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 3.75 m * dài 5 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 10 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 12 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: lá, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 1 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 12 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 7 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng, cam (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 8 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 6 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: cam, lá (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 5 m * dài 6 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: hồng, đỏ (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 7 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: vàng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

Size: rộng 8 m * dài 10 m * cao 2.8 m

Giá: Liên hệ zalo 0941 7777 05

Màu sắc: dương, trắng (có thể thay đổi theo yêu cầu)

 

? Cần tư vấn quý khách hàng vui lòng gọi:

? Zalo: 0941 7777 05 Mrs Ngọc

☎️ Hotline: 03 3333 7615

? Công ty TNHH SX TM DV TRẺ EM VIỆT

? Địa chỉ: 37/17 Bến Lội, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, HCM

? Website:  https://tuvankhuvuichoi.com/

? Website: http://thietkelapdatkhuvuichoi.com/

Phương châm công ty:

  • Tư vấn nhanh, gọn lẹ, nhiệt tình

  • Giá thành đúng với chất lượng hàng hóa đưa ra

  • Thiết kế, thi công, lắp đặt bằng nhiệt huyết và đam mê

  • Bàn giao, bảo hành, bảo trì chuyên nghiệp

  • Hậu update đồ chơi nhanh gọn

  • “Chúng tôi cùng bạn – tiếp bước với bạn – dõi theo bạn. Mọi lúc – mọi nơi – mọi thời gian”